Anketa

1.) Ako ste v súčasnej dobe celkovo spokojný/-á s úrovňou informovania prostredníctvom Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch? (miesto prvého kontaktu, vnútorné vybavenie, orientačné tabule, webová stránka a ďalšie).

som veľmi spokojný/-á (2)
25%

som skôr spokojný/-á (1)
13%

som skôr nespokojný/-á (2)
25%

som veľmi nespokojný/-á (3)
38%

neviem posúdiť (0)
0%

Celkový počet hlasov: 8

 

Ďakujem za Váš čas a a spoluprácu. Verím, že na základe zistených výsledkov sa podarí zvýšiť úroveň poskytovaných služieb samosprávou mesta Veľké Kapušany, aby čo najlepšie uspokojovali Vaše priania a potreby.

Anketa

2.) Čo by ste privítali pre zvýšenie úrovne informovania prostredníctvom Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch? (môžete označiť aj viac odpovedí).

Zriadenie Klientskeho centra (komunikácia s obyvateľstvom a vybavovanie záležitosti na jednom mieste) (2)
40%

Vytvorenie elektronickej podateľne na stránke mesta (formuláre a prístup pre občanov) (1)
20%

Prehľadnejšiu internetovú stránku mesta (2)
40%

Iné (prosím uveďte v kategórii "Názory") (0)
0%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

3.) Vyhovujú Vám terajšie stránkové dni a hodiny na mestskom úrade?

Áno (3)
60%

Nie (1)
20%

vyhovujú len čiastočne (1)
20%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

4.) Ako hodnotíte prístup zamestnancov mestského úradu pri vybavovaní Vašich záležitosti?

vysoko profesionálny (2)
50%

profesionálny (1)
25%

priemerný (1)
25%

podpriemerný (0)
0%

úplne zlý – neprofesionálny (0)
0%

Celkový počet hlasov: 4

Anketa

6.) Ako ste spokojný/-á s úrovňou komunikačných kanálov? (Napíšte známku 1 - 5, pričom hodnoťte ako pri známkovaní v škole, t.j. 1 – výborný, 5 – nedostatočný). INTERNETOVÁ STRÁNKA

1 (2)
40%

2 (0)
0%

3 (2)
40%

4 (1)
20%

5 (0)
0%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

6.) Ako ste spokojný/-á s úrovňou komunikačných kanálov? (Napíšte známku 1 - 5, pričom hodnoťte ako pri známkovaní v škole, t.j. 1 – výborný, 5 – nedostatočný). MESAČNÍK COPUS

1 (2)
33%

2 (1)
17%

3 (2)
33%

4 (1)
17%

5 (0)
0%

Celkový počet hlasov: 6

Anketa

6.) Ako ste spokojný/-á s úrovňou komunikačných kanálov? (Napíšte známku 1 - 5, pričom hodnoťte ako pri známkovaní v škole, t.j. 1 – výborný, 5 – nedostatočný). MESTSKÝ ROZHLAS

1 (2)
40%

2 (0)
0%

3 (2)
40%

4 (0)
0%

5 (1)
20%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

6.) Ako ste spokojný/-á s úrovňou komunikačných kanálov? (Napíšte známku 1 - 5, pričom hodnoťte ako pri známkovaní v škole, t.j. 1 – výborný, 5 – nedostatočný). INFORMAČNÉ TABULE MESTA

1 (2)
33%

2 (0)
0%

3 (3)
50%

4 (1)
17%

5 (0)
0%

Celkový počet hlasov: 6

Anketa

6.) Ako ste spokojný/-á s úrovňou komunikačných kanálov? (Napíšte známku 1 - 5, pričom hodnoťte ako pri známkovaní v škole, t.j. 1 – výborný, 5 – nedostatočný). INFORMAČNÁ KANCELÁRIA

1 (3)
60%

2 (1)
20%

3 (1)
20%

4 (0)
0%

5 (0)
0%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

7.) Využívate internetovú stránku mesta?

Áno (3)
75%

Nie (1)
25%

Celkový počet hlasov: 4

Anketa

8.) Ak áno, prosím ohodnoťte úroveň internetovej stránky mesta podľa nasledovných hľadísk (ak nie, prosím prejdite k ďalšej otázke). DIZAJN

Veľmi dobrá (2)
33%

Skôr dobrá (1)
17%

Neviem posúdiť (1)
17%

Skôr zlá (0)
0%

Veľmi zlá (2)
33%

Celkový počet hlasov: 6

Anketa

8.) Ak áno, prosím ohodnoťte úroveň internetovej stránky mesta podľa nasledovných hľadísk (ak nie, prosím prejdite k ďalšej otázke). PREHĽADNOSŤ

Veľmi dobrá (2)
33%

Skôr dobrá (1)
17%

Neviem posúdiť (1)
17%

Skôr zlá (1)
17%

Veľmi zlá (1)
17%

Celkový počet hlasov: 6

Anketa

8.) Ak áno, prosím ohodnoťte úroveň internetovej stránky mesta podľa nasledovných hľadísk (ak nie, prosím prejdite k ďalšej otázke). AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ

Veľmi dobrá (3)
43%

Skôr dobrá (1)
14%

Neviem posúdiť (1)
14%

Skôr zlá (1)
14%

Veľmi zlá (1)
14%

Celkový počet hlasov: 7

Anketa

8.) Ak áno, prosím ohodnoťte úroveň internetovej stránky mesta podľa nasledovných hľadísk (ak nie, prosím prejdite k ďalšej otázke). KOMPLEXNOSŤ STRÁNKY

Veľmi dobrá (3)
50%

Skôr dobrá (2)
33%

Neviem posúdiť (0)
0%

Skôr zlá (1)
17%

Veľmi zlá (0)
0%

Celkový počet hlasov: 6

Anketa

8.) Ak áno, prosím ohodnoťte úroveň internetovej stránky mesta podľa nasledovných hľadísk (ak nie, prosím prejdite k ďalšej otázke). ELEKTRONICKÁ SAMOSPRÁVA

Veľmi dobrá (1)
25%

Skôr dobrá (1)
25%

Neviem posúdiť (1)
25%

Skôr zlá (0)
0%

Veľmi zlá (1)
25%

Celkový počet hlasov: 4

Anketa

9.) Dostáva sa Vám do rúk mesačník COPUS?

áno, dostávam ho pravidelne (1)
33%

áno, občas ho dostanem (1)
33%

nie, vôbec ho nedostávam (1)
33%

Celkový počet hlasov: 3

Anketa

10.) Ak ho dostávate, prosím ohodnoťte úroveň mesačníka COPUS (ak ho nedostávate, prejdite na ďalšiu otázku). DIZAJN

Veľmi dobrá (1)
50%

Skôr dobrá (0)
0%

Neviem posúdiť (0)
0%

Skôr zlá (1)
50%

Veľmi zlá (0)
0%

Celkový počet hlasov: 2

Anketa

10.) Ak ho dostávate, prosím ohodnoťte úroveň mesačníka COPUS (ak ho nedostávate, prejdite na ďalšiu otázku). PREHĽADNOSŤ

Veľmi dobrá (2)
40%

Skôr dobrá (0)
0%

Neviem posúdiť (0)
0%

Skôr zlá (3)
60%

Veľmi zlá (0)
0%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

10.) Ak ho dostávate, prosím ohodnoťte úroveň mesačníka COPUS (ak ho nedostávate, prejdite na ďalšiu otázku). AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ

Veľmi dobrá (2)
40%

Skôr dobrá (1)
20%

Neviem posúdiť (0)
0%

Skôr zlá (2)
40%

Veľmi zlá (0)
0%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

10.) Ak ho dostávate, prosím ohodnoťte úroveň mesačníka COPUS (ak ho nedostávate, prejdite na ďalšiu otázku). KOMPLEXNOSŤ MESAČNÍKA

Veľmi dobrá (2)
40%

Skôr dobrá (0)
0%

Neviem posúdiť (1)
20%

Skôr zlá (1)
20%

Veľmi zlá (1)
20%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

11.) Ste spokojný/á s fungovaním mestského rozhlasu?

Áno (3)
75%

Nie (1)
25%

Celkový počet hlasov: 4

Anketa

12.) Považujete informačné tabule v meste za dôležité pre obyvateľov a návštevníkov mesta?

Áno (3)
100%

Nie (0)
0%

Celkový počet hlasov: 3

Anketa

13.) Aký je Váš celkový dojem z mesta Veľké Kapušany, z jeho atmosféry?

Pozitívny (1)
33%

Negatívny (2)
67%

Celkový počet hlasov: 3

Anketa

14.) Myslíte si, že sa dostatočne využíva potenciál územia mesta? (prírodné, historické, kultúrne, sociálne prostredie)

Áno (3)
60%

Nie (2)
40%

Neviem poúdiť (0)
0%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

15.) Je podľa Vás mesto Veľké Kapušany KULTÚRNE?

Veľmi áno (1)
25%

Skôr áno (0)
0%

Neutrálne (3)
75%

Skôr nie (0)
0%

Vôbec nie (0)
0%

Celkový počet hlasov: 4

Anketa

15.) Je podľa Vás mesto Veľké Kapušany ČISTÉ?

Veľmi áno (1)
20%

Skôr áno (0)
0%

Neviem posúdiť (0)
0%

Skôr nie (4)
80%

Vôbec nie (0)
0%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

15.) Je podľa Vás mesto Veľké Kapušany BEZPEČNÉ?

Veľmi áno (1)
20%

Skôr áno (0)
0%

Neviem posúdiť (0)
0%

Skôr nie (4)
80%

Vôbec nie (0)
0%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

15.) Je podľa Vás mesto Veľké Kapušany MODERNÉ?

Veľmi áno (1)
20%

Skôr áno (1)
20%

Neviem posúdiť (0)
0%

Skôr nie (1)
20%

Vôbec nie (2)
40%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

15.) Je podľa Vás mesto Veľké Kapušany PEKNÉ?

Veľmi áno (2)
40%

Skôr áno (1)
20%

Neviem poúdiť (0)
0%

Skôr nie (2)
40%

Vôbec nie (0)
0%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

15.) Je podľa Vás mesto Veľké Kapušany EKONOMICKY AKTÍVNE?

Veľmi áno (1)
17%

Skôr áno (1)
17%

Neviem poúdiť (1)
17%

Skôr nie (2)
33%

Vôbec nie (1)
17%

Celkový počet hlasov: 6

Anketa

16.) Ako ste spokojný/-á so službami poskytovanými samosprávou mesta? (Napíšte známku 1 - 5, pričom hodnoťte ako pri známkovaní v škole, t.j. 1 – výborný, 5 – nedostatočný). Celková údržba/čistota mesta:

1 (1)
20%

2 (1)
20%

3 (1)
20%

4 (2)
40%

5 (0)
0%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

16.) Ako ste spokojný/-á so službami poskytovanými samosprávou mesta? (Napíšte známku 1 - 5, pričom hodnoťte ako pri známkovaní v škole, t.j. 1 – výborný, 5 – nedostatočný). Kultúrny život v meste:

1 (1)
33%

2 (0)
0%

3 (1)
33%

4 (1)
33%

5 (0)
0%

Celkový počet hlasov: 3

Anketa

16.) Ako ste spokojný/-á so službami poskytovanými samosprávou mesta? (Napíšte známku 1 - 5, pričom hodnoťte ako pri známkovaní v škole, t.j. 1 – výborný, 5 – nedostatočný). Stav vzdelávacích inštitúcií:

1 (1)
50%

2 (0)
0%

3 (1)
50%

4 (0)
0%

5 (0)
0%

Celkový počet hlasov: 2

Anketa

16.) Ako ste spokojný/-á so službami poskytovanými samosprávou mesta? (Napíšte známku 1 - 5, pričom hodnoťte ako pri známkovaní v škole, t.j. 1 – výborný, 5 – nedostatočný). Stav športových a kultúrnych zariadení:

1 (1)
20%

2 (0)
0%

3 (2)
40%

4 (1)
20%

5 (1)
20%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

16.) Ako ste spokojný/-á so službami poskytovanými samosprávou mesta? (Napíšte známku 1 - 5, pričom hodnoťte ako pri známkovaní v škole, t.j. 1 – výborný, 5 – nedostatočný). Separácia a odvoz komunálneho odpadu:

1 (1)
25%

2 (1)
25%

3 (1)
25%

4 (0)
0%

5 (1)
25%

Celkový počet hlasov: 4

Anketa

17.) Ste hrdý/á na to, že ste obyvateľom mesta Veľké Kapušany?

Áno (2)
40%

Nie (3)
60%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

18.) Aké sú podľa Vášho názoru najväčšie problémy a nedostatky mesta Veľké Kapušany?

Neviem posúdiť (2)
40%

Odpoviem v kategórií "Názory" (3)
60%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

19.) Do ktorej vekovej kategórie patríte?

18-40 (1)
20%

40 a viac (4)
80%

Celkový počet hlasov: 5

Anketa

20.) Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

Stredoškolské (3)
60%

Vysokoškolské (2)
40%

Celkový počet hlasov: 5